Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
24TZ015 - Wethouder Schrijner zegt toe dat leefbaarheid (geluid, openbare ruimte e.d.) wordt toegevoegd in de visie Toezeggingen 12-06-2024
24TZ001 - De wethouder zegt toe dat de kap en herplanting in de Tamboer en in de nabijheid van Voermanstraat uitgerold zijn voor eind plantseizoen zijn. Toezeggingen 10-06-2024
24TZ012 - Wethouder Zwaga zegt namens het college toe in contact met dorpsraad te treden over een naambord voor het Zusterpad in Groessen. Toezeggingen 10-06-2024
24TZ002 - Wethouder Zwaga zegt namens het college toe dat invulling wordt gegeven aan bullet 3 van de motie: om het gebruik van de AfvalWijzer app en de website www.mijnafvalwijzer.nl te bevorderen, hier regelmatig informatie aan de inwoners over te geven. En natuurlijk ook op papier (bijvoorbeeld lokale kranten). Toezeggingen 10-06-2024
24TZ008 - Wethouder Zwaga zegt toe om tips en tricks over het voorkomen van maden in de groene container mee te nemen in de communicatie rond de transitie naar Circulus. Toezeggingen 10-06-2024
23TZ367 - weth. [Tiedink] zegt toe: onderzoek naar verplaatsing afvalaanbiedstation start: eerste stap begin juli (informatieavond samen met Westervoort); na de zomer vervolg. Najaar 2024 volgt besluitvorming over mogelijke locaties. Toezeggingen 10-06-2024
23TZ405 - Wethouder Goossen zegt namens het college toe om er naar te kijken in de geest van het amendement. Toezeggingen 10-06-2024
23TZ407 - Wethouder Zwaga zegt toe om na te denken hoe de raad goed in positie gebracht kan worden om kaders te stellen voor dit project en niet pas aan het einde van fase 2. Ook zoekt de wethouder uit of verslagen met de raad gedeeld kunnen worden. Toezeggingen 10-06-2024
23TZ401 - De wethouder zegt toe in gesprek te gaan met vrijwilligersorganisaties zoals Milieuvrienden om te kijken of zij samen met de gemeente scholen kunnen betrekken bij het vieren van Boomfeestdag Toezeggingen 10-06-2024
22PB269 - De wethouder zegt toe dat bomen zoveel mogelijk blijven staan als dit uitvoeringstechnisch mogelijk is en ze ruimtelijk-planologisch niet in de weg staan. Toezeggingen 03-06-2024